Fotbalový oddíl

HREJ S NÁMI!

Hrej_s_námi

Hledáme šikovné děti na doplnění našich týmů. Rádi mezi sebou přivítáme zájemce všech věkových kategorií.

Nabízíme kvalifikované trenéry, kvalitní zázemí, brankářské tréninky a spoustu dalšího.

 

Informace pro nově příchozí děti a jejich rodiče:

Po absolvování prvních dvou tréninkových seznamovacích týdnů je nutné provést ihned následující 3 kroky:

1) Dítě zaregistrovat do databáze FAČR (z důvodu pojištění člena u FAČR) a uhradit členský příspěvek pro FAČR ve výši 105 Kč (možno zaplatit v hotovosti). Pro přihlášení do FAČR slouží níže přiložený formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný.

Registrace_FAČR.jpg (309473)

 

2) Společně s registrací je nutné dítě přihlásit do TJ Tatran Kohoutovice. S tím souvisí uhrazení členského příspěvku ve výši 200Kč (možno zaplatit v hotovosti). Pro přihlášení do TJ slouží níže přiložený formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný.

Přihláška do TJ Tatran Kohoutovice.pdf (176,8 kB)

 

3) Dále je nutné vyplnit a přinést podepsaný formulář o zdravotní způsobilosti hráče. Pro potvrzení zdr. způsobilosti slouží níže přiložený formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný.

Form_Medical_Agreement.pdf (151894)

 

4) Po osvojení základních fotbalových dovedností pro danou věkovou kategorii budete trenérem po čase osloveni s požadavkem na rozšíření registrace FAČR o statut hráče, aby se Vaše dítě mohlo účastnit soutěžních utkání.

K tomu je nutné dodat fotografii (rozměr OP), připadně zaslat fotografii trenérovi příslušné věkové kategorie v el. podobě emailem.

 

5) Poplatky za účast na trénincích a v soutěžních zápasech (leden – prosinec):

Poplatky za dítě jsou stanoveny ve výši:

Roční příspěvek činí 2000 Kč  – Pro děti, které se neúčastní mistrovských utkání.

Roční příspěvek činí 4000 Kč  – Pro děti, které se účastní mistrovských utkání.

V případě přechodu dítěte z pozice hráče bez možnosti účastnit se mistrovských utkání do pozice hráče soutěží FAČR v průběhu roku bude částka vypočtena jakou součet příslušných měsíčních plateb v odpovídajících výších dle statutu hráče v daném období.

Částky pro nadcházející kalendářní rok se hradí vždy na začátku kalendářního roku (leden) buď jednorázově nebo je platbu možno rozdělit do dvou polovičních plateb (splatnost leden a červen). Platba se provádí v hotovosti, peníze vybírá vždy vedoucí týmu jednotlivé věkové kategorie.

Pro nově příchozí (např. v září) se vždy po 1 měsíci docházky navíc (k předchozím poplatkům) doplácí platba zbývající do konce kalendářního roku. To znamená, že hráč v tomto případě doplatí v říjnu částku za 4 měsíce (září – prosinec) ve výši poplatku odpovídající polovině sezony tj. 2000Kč.

 


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!