Info

Příspěvky v roce 2019

Kategorie – Muži 2000 kč/ročně
Kategorie – Dorost, Žáci, Přípravky 4000 kč/ročně
Kategorie přípravky – neregistrovaný hráč 2000 kč/ročně

Z výše uvedených příspěvků je hrazeno členství ve FAČR (100kč osoba mladší 18let, 200 kč osoba starší 18 let) za hráče a platba příspěvků TJ ve výši 150 kč/ročně

Trenéři, vedoucí týmů a jejich děti příspěvky neplatí. Tatran Kohoutovice všechny zmíněné platby uhradí, tj. členství ve FAČR a příspěvky Tatranu Kohoutovice.

Seznam osvobozených trenérů/vedoucích a hráčů naleznete zde: členové/trenéři/vedoucí, hráči

Termín pro uhrazení příspěvků je 31.1.2017 a to z důvodu, že z této částky bude uhrazen FAČR a příspěvek TJ Tatranu Kohoutovice. Platbu je možné rozdělit na dvě splátky (vyjma kategorie mužů), přičemž termín druhé platby je 30.9. 2018. V případě, že platba nebude provedena v prvním splatném termínu, výše zmíněné poplatky nebudou uhrazeny a hráče nebude možnost uvést do zápisu o utkání. (Takže nebude schopen hrát mistrovská utkání)

Příspěvky se platí na účet: 35-1341704369/0800 KS: 1508011, VS: Rodné číslo hráče, Zpráva pro příjemce Jméno Příjmení Rok narození (např. Jan Novák 2007)

V případě, že příspěvky budou placeny v hotovosti, bude předán platícímu doklad o zaplacení! V případě jakékoliv reklamace bude po platícím tento doklad vyžadován!!!

Je-li k úhradě členských příspěvků nutnost vystavit fakturu, je potřeba na e-mail Petr.Foltyn@tatrankohoutovice.cz zaslat fakturační údaje včetně textu, který má faktura obsahovat. Účetní fakturu vystaví a zašle zpět.

Na požádání Vám váš vedoucí mužstva ke kontrole zašle na Váš email aktuální osobní údaje, včetně uhrazených plateb.