Fotbalový oddíl

Info

Příspěvky v roce 2019

Kategorie – Muži 2000 kč/ročně
Kategorie – Dorost, Žáci, Přípravky 4000 kč/ročně
Kategorie přípravky – neregistrovaný hráč 2000 kč/ročně

Z výše uvedených příspěvků je hrazeno členství ve FAČR (100kč osoba mladší 18let, 200 kč osoba starší 18 let) za hráče a platba příspěvků TJ ve výši 150 kč/ročně

Trenéři, vedoucí týmů a jejich děti příspěvky neplatí. Tatran Kohoutovice všechny zmíněné platby uhradí, tj. členství ve FAČR a příspěvky Tatranu Kohoutovice.

Seznam osvobozených trenérů/vedoucích a hráčů naleznete zde: členové/trenéři/vedoucí, hráči

Termín pro uhrazení příspěvků je 31.1.2017 a to z důvodu, že z této částky bude uhrazen FAČR a příspěvek TJ Tatranu Kohoutovice. Platbu je možné rozdělit na dvě splátky (vyjma kategorie mužů), přičemž termín druhé platby je 30.9. 2018. V případě, že platba nebude provedena v prvním splatném termínu, výše zmíněné poplatky nebudou uhrazeny a hráče nebude možnost uvést do zápisu o utkání. (Takže nebude schopen hrát mistrovská utkání)

Příspěvky se platí na účet: 35-1341704369/0800 KS: 1508011, VS: Rodné číslo hráče, Zpráva pro příjemce Jméno Příjmení Rok narození (např. Jan Novák 2007)

V případě, že příspěvky budou placeny v hotovosti, bude předán platícímu doklad o zaplacení! V případě jakékoliv reklamace bude po platícím tento doklad vyžadován!!!

Je-li k úhradě členských příspěvků nutnost vystavit fakturu, je potřeba na e-mail Petr.Foltyn@tatrankohoutovice.cz zaslat fakturační údaje včetně textu, který má faktura obsahovat. Účetní fakturu vystaví a zašle zpět.

Na požádání Vám váš vedoucí mužstva ke kontrole zašle na Váš email aktuální osobní údaje, včetně uhrazených plateb.


Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!